Beagle ClubVerenigingsFokReglement (VFR)

Download hier de laatste versie van ons VFR

Het VerenigingsFokReglement (VFR) is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt volgens een vastgesteld format (vastgesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

Het VFR bestaat uit meerdere onderdelen die in een vaste volgorde worden genoemd. Het VFR wordt goedgekeurd door de leden van de rasvereniging (via een Algemene Leden Vergadering) en wordt vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Beheer.

Het VFR bestaat uit een aantal onderdelen. Er zijn onder andere fokregels, welzijnsregels, gezondheidsregels, exterieurregels en afspraken over de overdracht van pups aan de nieuwe eigenaren.

Alle leden van de Beagle Club Nederland die een nestje fokken (ook al is het eenmalig) moeten zich houden aan het VFR dat hun vereniging heeft opgesteld. Het VFR bevat een aantal artikelen die per definitie verplicht zijn, deze zijn overgenomen uit het KR. Een voorbeeld hiervan zijn de welzijnsregels uit het Basisreglement Welzijn en Gezondheid. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer. De rasvereniging controleert op naleving van het VFR.