Beagle ClubLid worden van de BCN

Het lidmaatschap

De Beagle Club Nederland (BCN) is er voor alle Beagleliefhebbers en alle Beagles (met en zonder stamboom).
Je hoeft geen Beagle te hebben om lid te kunnen worden.

Als lid kun je deelnemen aan alle door de BCN georganiseerde evenementen, met uitzondering van de Kampioenschapsclubmatch die alleen voor stamboom-beagles is.
Leden ontvangen 4 x per jaar de Beagle Bode, ons verenigingsblad.

Het lidmaatschap geeft je stemrecht op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel jaar. Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als je halverwege het jaar lid wordt, betaal je naar rato (met een minimum van 1 kwartaal)

 

Hoe word je lid?

Door je aan te melden bij onze ledenadministratie via deze link: Lid worden BCN
De kosten voor het lidmaatschap vind je ook achter deze link.
Tijdens het invullen van dit formulier, krijg je de keuze tussen betaling via automatische incasso of overschrijving (factuur).

 

Hoe zeg je het lidmaatschap op?

Zoals hierboven gezegd: Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel jaar.
Opzeggingen dienen vóór december van het lopende jaar te worden gemaild aan: ledenadministratie@beagleclub.nl