Beagle ClubGezondheid

 

Er zijn veel erfelijke aandoeningen bij huisdieren. Ze komen voor bij alle diergroepen (honden, katten, knaagdieren, vogels en zelfs bij vissen). Van veel erfelijke aandoeningen weet men nog veel te weinig, waardoor er in de fokkerij nog maar weinig of geen maatregelen genomen (kunnen) worden.

 

Wat zijn erfelijke aandoeningen

Het ‘bouwplan’ van een dier ligt opgeslagen in het DNA. Erfelijke afwijkingen zijn foutjes in dat DNA. Dat kan een aandoening zijn of bijvoorbeeld het uiterlijk of karakter betreffen.
Als één of beide ouders een afwijking hebben en er vervolgens mee gefokt wordt, dan kunnen de jongen deze zelfde afwijking krijgen.
Maar ook als beide ouders gezond lijken te zijn, kunnen ze wel ‘dragers’ zijn van zo’n afwijking. Ze hebben er dan zelf geen last van maar hun nakomelingen kunnen die afwijking wel krijgen.
Er moet door onderzoek bepaald worden of een afwijking inderdaad erfelijk is. Dat is geen simpele zaak. Soms zijn er ook andere omstandigheden die de afwijking kunnen veroorzaken. Wanneer men zeker is, dan wordt er geprobeerd een test te ontwikkelen en vervolgens kun je de fokdieren gaan testen.

 

Wat doet de Beagle Club Nederland om erfelijke aandoeningen te voorkomen

Allereerst vragen wij jou, de eigenaar om ons te melden als jouw Beagle een erfelijke aandoening heeft. Daarmee krijgen wij een beter beeld over wat er in ons ras speelt. Je kunt dan een e-mail sturen aan: kynologischezaken@beagleclub.nl. Wij willen bij het verzamelen van deze data graag weten of jouw Beagle een stamboom heeft.

Onze leden die een nestje fokken hebben de plicht om erfelijke aandoeningen bij hun fokdieren en/of hun afstammelingen direct na constatering te melden aan de vereniging.
Daarnaast worden wij geholpen door onze Clubfokkers die ogen en oren openhouden in het (buiten)land en deze bevindingen worden gedeeld met de vereniging. In de fokkersbijeenkomsten van de BCN wordt dit regelmatig besproken.

Wanneer een erfelijke afwijking bekend is, wordt bekeken wat de impact is op het welzijn van het dier en de mate waarin de afwijking voorkomt. Vervolgens wordt bekeken of er een geschikte test is en daarna kan deze test geadviseerd of verplicht worden gesteld aan de leden van de BCN die een nestje fokken om hiermee te proberen de afwijking terug te dringen (door het selecteren van zoveel mogelijk ‘vrije’ fokdieren).

 

Het verenigingsfokreglement (VFR)

In ons VFR zijn de verplichte gezondheidsonderzoeken (testen) opgenomen. Ieder BCN-lid dat een nestje fokt moet voldoen aan dit VFR.
Ben je geen lid van de BCN maar fok je wel een nestje, dan adviseren wij je ook om deze testen te laten uitvoeren.

 

Welke DNA-testen zijn verplicht bij de Beagles die gefokt worden binnen de BCN

Op dit moment testen wij op:

IGS / Imerslund- Grasbeck Syndrome wordt ook wel Selectieve Cobalamine Malabsorptie 1 genoemd. In honden met de afwijking wordt Vitamine B12 (Cobalamine) niet opgenomen in de darm, waardoor een tekort aan deze vitamine ontstaat. De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd: binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte.

Symptomen kunnen bestaan uit een scala aan klinische problemen. Meestal is als eerste zichtbaar dat de pup “niet kan gedijen”: groeit onvoldoende, heeft een gebrek aan eetlust en geeft over en/ of heeft last van diarree, is lusteloos en blijft achter in ontwikkeling. De ziekte heeft vooral effect op de werking van de grote organen, zoals maag, darmen, lever en nieren. De ernstigste symptomen worden waargenomen als de ziekte ook afwijkingen in het bloed en het zenuwstelsel veroorzaakt.

Lafora / De Ziekte van Lafora is een vorm van progressieve myoclopische epilepsie die zich pas op latere leeftijd – rond de leeftijd van 5 a 6 jaar – openbaart.

De meest voorkomende symptomen zijn bewustzijnsverlies in combinatie met het plotseling schokken van een of meerdere spiergroepen (myoclonische aanval) en/ of algemene aanvallen (waarbij het hele lijf schokt). Kenmerkend is het snelle schudden of achterover trekken van het hoofd, waarbij in uiterste gevallen de hond achterover kan klappen. Ook kan de hond een hoge, paniekerige toon uitslaan. Later in de ziekte kan ook dementie, blindheid en verlies van evenwicht voorkomen.

Voor fokdieren die positief getest zijn op deze afwijkingen zijn de volgende combinaties uitgesloten van de fokkerij:

drager x drager
lijder x lijder
lijder x drager
vrij dier x lijder

 

‘Doorfokken’ van rashonden, wat is dat nou?

Hiermee wordt over het algemeen bedoeld dat erfelijke afwijkingen in de fokkerij genegeerd worden of zelfs aangemoedigd (bijvoorbeeld wanneer het om het uiterlijk gaat).
Met onze Beagles zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat het een ras is zonder overdrijvingen in zijn uiterlijk (wat door de jaren heen weinig is veranderd). Wij streven ernaar dit ook zo te houden.

 

Tot slot

In 2019 heeft de Beagle Club Nederland een rapport geproduceerd wat veel inzicht geeft in erfelijke afwijkingen in het algemeen, informatie over vererving en de stand van zaken in de internationale Beagle-populatie. Je kunt dit rapport HIER downloaden.